لوگو سایت

admin

فلسفه رواقیون و رواقی گری + معرفی بهترین کتاب های رواقیون

علیرغم همه‌ی پیشرفت‌ها، انسانِ امروزی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای احساس تنهایی، ناراحتی و نارضایتی می‌کنه. امروز نرخ خودکشی بیشتر از هرزمان دیگه‌ای هست، آمار افسردگی در صعودی‌ترین حالتِ ممکنش قرار داره و عده‌ی زیادی در پیداکردن معنا و هدف زندگی خودشون ناتوان هستن.

فلسفه رواقیون و رواقی گری + معرفی بهترین کتاب های رواقیون Read More »

بهترین کتاب های خودشناسی که نگرشت رو متحول می‌کنن

علیرغم همه‌ی پیشرفت‌ها، انسانِ امروزی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای احساس تنهایی، ناراحتی و نارضایتی می‌کنه. امروز نرخ خودکشی بیشتر از هرزمان دیگه‌ای هست، آمار افسردگی در صعودی‌ترین حالتِ ممکنش قرار داره و عده‌ی زیادی در پیداکردن معنا و هدف زندگی خودشون ناتوان هستن.

بهترین کتاب های خودشناسی که نگرشت رو متحول می‌کنن Read More »

رابطه خواب و موفقیت؛ آیا خوابِ کم باعث موفقیت میشه؟

علیرغم همه‌ی پیشرفت‌ها، انسانِ امروزی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای احساس تنهایی، ناراحتی و نارضایتی می‌کنه. امروز نرخ خودکشی بیشتر از هرزمان دیگه‌ای هست، آمار افسردگی در صعودی‌ترین حالتِ ممکنش قرار داره و عده‌ی زیادی در پیداکردن معنا و هدف زندگی خودشون ناتوان هستن.

رابطه خواب و موفقیت؛ آیا خوابِ کم باعث موفقیت میشه؟ Read More »

پیمایش به بالا